Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана

Jo 18 octombrie 2018

Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира в края на лятото тази година.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 24-28.10.2018 г. ще стартира обучение на ученици от 9-ти до 12-ти клас по „Управление на проекти“ в гр. Монтана с продължителност по 5 дни. Високо квалифицирани обучители ще поставят на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им ще бъде комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите ще  могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

По време на обученията учениците ще имат възможност за беседи с лекторите, ще се запознаят със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на уроците, учениците ще получат сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а пет от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

            По време изпълнението на проекта специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти, който е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu. Тук може да се регистрирате и за да участвате в нашето обучение.