Proiect Young PM


DESCRIEREA PROIECTULUI “Young Project Manager in CBC area”, ROBG 146

Asociația de Inițiativă și Sprijin pentru Sud-Estul României, Călărași a semnat contractul de finanțare nr. 96604/07.08.2017 pentru implementarea proiectului „Young Project Manager in the CBC area”, cod ROBG 146.

Proiectul se va implementa în parteneriat după cum urmează:

1.Beneficiarul Principal:

Asociația de Inițiativă și Sprijin pentru  Sud-Estul României, Călărași – AISSER Călărași.

Persoana de contact - Andrei Ștefan STOIAN

Bulevardul Republicii, nr. 50B, Călărași, România

Telefon: 0 371 015 145

office@aisser.ro / www.aisser.ro / Facebook – AISSER Călărași

Scopul Asociației este de a conduce proiecte care contribuie la dezvoltarea economică, socială, educațională, culturală, ecologică și turistică în comunitatea locală și regională, în special în Dunărea de Jos și să susțină toate formele de cooperare economică și socială, multiculturală, sportivă între cele două țări vecine, România și Bulgaria

2. Beneficiarul 2

Asociația Eurointegra / Сдружение Евроинтегра

Persoana de contact Desislava Nikolova Damyanova-Doncheva

Str.“Bialo more”, nr. 4, et. 4, ap. 4.2., Blagoevgrad, Bulgaria

Telefon: +359 2 8324136

eurointegra.pm@gmail.com / eurointegrasofia@gmail.com

www.eurointegra.bg

Asociația Eurointegra este o organizație nonprofit care are ca scop implementarea unor soluții corespunzătoare nevoilor comunității pentru dezvoltarea afacerilor, progresul educațional și administrația. Asociația a dezvoltat și implementat peste 16 proiecte finanțate de UE pentru peste 10 mil. Euro. Experiența este subliniată în efectuarea de studii, furnizarea de training-uri vocaționale și promovarea utilizării tehnologiilor informaționale în afaceri și educație, dezvoltarea de instrumente integrate de colaborare.

3.Beneficiarul 3

Danube Alternative Association DAA / Сдружение „Алтернатива за Дунав“ САД

Persoana de contact - Maria Kondrova

37 “Bulgaria” sq., et. 2, Belene, Pleven, Bulgaria

Telefon + 359 8 88145972

danubealternative@gmail.com

Obiectivul principal în al asociației este de a reuni experiența partenerilor în diferite domenii pentru a fi utilizată eficient în sprijinirea organizațiilor și factorii interesați din regiunea Dunării. Principalele priorități ale organizației sunt: ​​sprijinirea dezvoltării socio-economice a regiunii, activitățile de mediu, turismul, cooperarea transfrontalieră, colaborarea cu tinerii, cooperarea cu mediul de afaceri, societatea civilă, mass-media.

 

Despre proiect

Proiectul: “Young Project Manager in CBC area” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria - Prioritatea de investiții Axa 4 - Integrarea pieţelor forţei de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea comună.

Durata proiectului: August 2017 - August 2019       

Locul desfășurării proiectului: Regiunea Transfrontalieră România - Bulgaria

Valoarea contribuitiei Uniunii Europene 558,165.25 Euro

Obiectiv general

Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în zona transfrontalieră prin:

- Consolidarea cunoștințelor în domeniul Managementului de Proiect;

- Promovarea mobilității și educației profesionale a tinerilor.

Obiective specifice

1.Organizarea a 15 sesiuni de instruire

Se vor organiza 15 sesiuni de instruire în domeniul managementului de proiect pentru tineri liceeni. Fiecare sesiune de instruire va aduna 25 de participanți, iar în decurs de 5 zile se vor familiariza cu conceptul de Management de Proiect.

În timpul sesiunilor de instruire, elevii vor dobândi competențe profesionale. În acest fel, proiectul vizează dezvoltarea unei noi strategii care să abordeze problema tranziției tinerilor de la educație la piața muncii în zona România-Bulgaria.

Participanții vor aborda următoarele teme: concepte, oportunități de finanțare, conținut, planificare, contractare, achiziții publice, resurse umane, activități de proiect și buget, gestionarea timpului și a riscurilor.

2.Organizarea a 2 sesiuni de practică

Grupul țintă este format din participanții din sesiunile de instruire organizate în fiecare județ/district. Grupurile vor fi mixte cu 30 participanți / sesiune de lucru. Pentru evenimentul din România, grupul țintă va fi format din 15 români și 15 bulgari, iar pentru Bulgaria, grupul țintă va fi format din 15 de bulgari și 15 de români.

3.Dezvoltarea platformei www.eSummerJobs.eu

Va fi realizat un Portal Web creat special pentru tineri cu oportunități de a se alătura unor companii private și de stat pentru stagii de vară/practică.

Va fi realizată o baza de date alcătuită din cca. 400 de organizații private sau de stat, din partea eligibilă a programului (200 de organizații vor fi selectate din Bulgaria și 200 din România), deschise pentru a primi tineri să realizeze stagii de vară/practică. Organizațiile identificate for fi introduse în platforma web.

Platforma va oferi posibilitatea de a crea un cont pentru orice altă instituție dornică să primească tineri în stagii de vară/practică.

Platforma va avea și următoarele facilități: Posibilitatea de a crea un cont pentru elevii dornici să realizeze stagii de vară/practică la instituțiile din baza de date; O secțiune dedicată descrierii proiectului și a partenerilor implicați; Posibilitatea de înscriere a participanților la sesiunile de instruire organizate în cadrul proiectului.

 

Principalele activități prevăzute în cadrul proiectului:

  1. Managementul de proiect: organizarea echipei de proiect și achiziția echipamentelor.
  2. Activități de informare și promovare: conferința de presă, postere, roll-up, pop-up display, broșuri de prezentare, diplome, tricouri, suport cărți de vizită, geantă pentru documente, stick memorie USB, tablă magnetică.
  3. Organizarea unor sesiuni de instruire pentru elevi în fiecare din Județele și Districtele din zona transfrontalieră
  4. Realizarea unui portal WEB (eSummerJobs)
  5. Organizarea unor sesiuni comune de instruire cu participanți din ambele țări pentru a pune în practică informațiile dobândite în cadrul proiectului.